Hà Giang: Tăng cường công tác phối hợp trong việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động VHTTDL

15/04/2020  / 40 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-SVHTTDL ngày 14/2/2020 của Sở VHTTDL về việc kiểm tra hoạt động quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên bảng biển Quý I-2020, đoàn kiểm tra Sở VHTTDL đã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hà Giang, UBND các xã, phường thuộc thành phố; Phòng Văn hóa và thông tin huyện Vị Xuyên, UBND các xã, thị trấn: Vị Xuyên, Việt Lâm, Đạo Đức đã tiến hành kiểm tra được 22 cơ sở.

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác kiểm soát tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đặc biệt là tại các khu điểm du lịch trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách du lịch và người dân, Sở VHTTDL đã xây dựng Kế hoạch Kiểm tra số 26/KH-SVHTTDL ngày 18/3/2020 về tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian từ ngày 23/3-28/3/2020, Sở chia thành 3 đoàn công tác, kiểm tra tại 11/11 huyện, thành phố với trên 60 làng văn hóa du lịch cộng đồng và cơ sở lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong tháng 5/2020, Thanh tra Sở VHTTDL sẽ tiếp tục tham mưu các văn bản quản lý các dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch; luôn sẵn sàng phản ứng nhanh trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan nắm chắc và cập nhật thường xuyên thông tin từ các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh về tình hình, diễn biến khách đến Hà Giang từ các nước, vùng lãnh thổ, đặc biệt từ các vùng dịch để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng và phối hợp xử lý theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và các hoạt động vui chơi, giải trí khác,…

(Nguồn: toquoc.vn)