ĐỒNG NAI: Hoạt động thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2022

19/07/2022  / 194 lượt xem

Sáu tháng đầu năm 2022, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện thanh tra hành chính tại 2 đơn vị, cụ thể:

+ Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tài chính tại Thư viện tỉnh Đồng Nai.

+ Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Bảo tàng tỉnh Đồng Nai.

Kết quả thanh tra cho thấy, Thư viện tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tốt Luật Kế toán và các chế độ tài chính trong công tác quản lí và sử dụng nguồn kinh phí; không có biểu hiện sai phạm trong việc chi tiêu lãng phí; tiết kiệm được kinh phí và hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Bảo tàng tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng; trong năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 không để xảy ra trường hợp nào liên quan đến tham nhũng.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra Sở đã triển khai các đoàn thanh tra trên các lĩnh vực hoạt động sau:

+ Kiểm tra các khu, điểm kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh về công tác chuẩn bị phục vụ tết: chương trình tết và thời gian phục vụ, các chương trình khuyến mại, giá vé vào cổng các khu, điểm du lịch, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chương trình lễ hội dân gian, công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch, các dịch vụ vui chơi giải trí mới…

+ Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch tại 2 cơ sở lưu trú du lịch. Qua thanh tra không phát hiện vi phạm.

+ Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao tại 7 cơ sở. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 cơ sở với số tiền phạt là 3 triệu đồng.

 

+ Kiểm tra các hoạt động lễ hội về công tác bảo quản di tích, tình hình an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường tại chùa Đại Giác, chùa Ông, chùa Long Thiền, chùa Bửu Phong, đền thờ Thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh, đền thờ Nguyễn Tri Phương (thành phố Biên Hòa); đình Phú Mỹ, Phước Thiền (Nhơn Trạch); mộ Nguyễn Đức Ứng và đình Phước Thiền (Long Thành) … Kết quả kiểm tra cho thấy, công tác chuẩn bị đón Xuân của các di tích đã được thực hiện chu đáo, vệ sinh môi trường, tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo.

+ Kiểm tra 67 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, xử phạt vi phạm hành chính 7 cơ sở, tổng số tiền phạt là 32 triệu đồng.

+ Kiểm tra, rà soát bảng quảng cáo và biển hiệu tại thành phố Biên Hòa; xử phạt vi phạm hành chính 2 công ty với tổng số tiền phạt là 50 triệu đồng.

+ Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện tốt các quy định về phòng, chống bạo lực gia đình.