Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020

08/04/2020  / 302 lượt xem

Nhằm tránh chồng chéo giữa hoạt động thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2020, ngày 24 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Quyết định số 889/QĐ-BVHTTDL điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 3884/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2019. Theo đó, Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra Bộ VHTTDL được điều chỉnh đối với hoạt động thanh tra hành chính như sau:

1. Không thực hiện thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công, trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về PCTN năm 2018-2019 tại 04 đơn vị thuộc Bộ, gồm:

- Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam;

- Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam;

- Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng;

- Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

2. Bổ sung 02 cuộc thanh tra, gồm:

- Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công, trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018-2019 tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. HCM; thời gian thực hiện: Tháng 5 và tháng 6 năm2020;

- Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thực hành nghề khách sạn- Trường Cao đẳng Nghề du lịch và Dịch vụ Hải Phòng do Ban quản lý dự án đầu tư của Bộ VHTTDL khu vực miền Bắc làm chủ đầu tư; thời gian thực hiện: Tháng 10 và tháng 11 năm 2020.