Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020

15/10/2020  / 55 lượt xem

Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát lần thứ hai tại Việt Nam tiếp tục ảnh hưởng đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, ngày 28 tháng 9 năm 2020, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 2689/QĐ-BVHTTDL điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020. Cụ thể:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện một số cuộc thanh tra, kiểm tra

a) Đối với hoạt động thanh tra hành chính

- Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng các năm 2018 và 2019 tại:

+ Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển sang tháng 10;

+ Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam: Chuyển sang tháng 11.

- Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thực hành nghề khách sạn- Trường Cao đẳng Nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng do Ban quản lý dự án đầu tư Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực miền Bắc làm Chủ đầu tư: Chuyển sang tháng 12.

b) Đối với hoạt động thanh tra chuyên ngành

- Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về điện ảnh đối với cơ sở chiếu phim tại Tp. Hồ Chí Minh: Chuyển sang tháng 9.

- Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể (di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh) tại các tỉnh Lào Cai và Yên Bái: Chuyển sang tháng 10.

- Thanh tra, kiểm tra, khảo sát công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quản lý di tích tại:

+ Tỉnh Hà Tĩnh: Chuyển sang tháng 10.

+ Tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Hải Phòng: Chuyển sang tháng 11.

- Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch, công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển sang tháng 12.

2. Không thực hiện một số cuộc thanh tra

a) Đối với hoạt động thanh tra hành chính

Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng các năm 2018 và 2019 tại các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (tháng 6), Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 7), Trung tâm Thông tin Du lịch (tháng 8), Tạp chí Văn hóa, Nghệ thuật (tháng 8).

b) Đối với hoạt động thanh tra chuyên ngành

- Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan các tháng 7, 8, 9 và 10;

- Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về điện ảnh đối với cơ sở chiếu phim tại Thành phố Hà Nội (tháng 9).

- Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo tại tỉnh Đắk Lắk (tháng 8), tỉnh Bến Tre (tháng 10);

- Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke tại thành phố Cần Thơ (tháng 9);

- Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao tại tỉnh Đồng Nai (tháng 8), thành phố Đà Nẵng (tháng 9), Thành phố Hà Nội (tháng 10), tỉnh Hòa Bình (tháng 11); Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 12);

- Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp tại Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 10), Câu lạc bộ Bóng đá Than Quảng Ninh (tháng 11);

- Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch; công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch tại tỉnh Khánh Hòa (tháng 7), tỉnh Kiên Giang (tháng 8), tỉnh Bình Thuận (tháng 9), thành phố Đà Nẵng (tháng 10), tỉnh Quảng Nam (tháng 11), Thành phố Hà Nội (tháng 12), tỉnh Thừa Thiên Huế (tháng 12).