Đà Nẵng tôn vinh những đóng góp của các nghệ sĩ, nghệ nhân đối với nền văn hóa, nghệ thuật thành phố

21/11/2019  / 453 lượt xem

Chiều 21/11, tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng tổ chức Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Gặp mặt các nghệ sĩ, nghệ nhân được trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước năm 2019.

Chào mừng "Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam" 23/11 và tôn vinh những đóng góp của các nghệ sĩ, nghệ nhân đối với nền văn hóa, nghệ thuật thành phố; chiều 21/11, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức "Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Gặp mặt các nghệ sĩ, nghệ nhân được trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước năm 2019".

Đà Nẵng: Trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân Ưu tú - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ.

Đây là sự khích lệ các nghệ sĩ, nghệ nhân tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật; đồng thời cũng để phát huy tinh thần, ý thức trách nhiệm của những người làm công tác di sản văn hóa, động viên các tầng lớp xã hội tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, di sản Văn hóa Việt Nam là tài sản vô cùng quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại luôn cần được gìn giữ và phát huy. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành sắc lệnh số 65/SL về bảo tồn cổ vật, di tích trên toàn lãnh thổ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg ngày 24/2/2005, lấy ngày 23/11 là "Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam" nhằm động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Đà Nẵng vinh danh các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú...

Đà Nẵng vinh danh các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú...

Năm 2019, trong 391 nghệ sĩ của cả nước được Chủ tịch nước ký các Quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Đà Nẵng có 01 nghệ sĩ được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân là ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng.

03 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú gồm: ông Tô Văn Kỳ, ông Hồ Đức Dũng và bà Nguyễn Thị Thanh Tiền (cả ba đều công tác tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh).

Đà Nẵng: Trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân Ưu tú - Ảnh 3.

...và vinh danh hai Nghệ nhân Ưu tú lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể.

Trong 561 nghệ nhân của cả nước được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân Ưu tú lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể, Đà Nẵng có 02 nghệ nhân nhận được phong tặng này, đó là ông Trịnh Công Sơn và bà Hoàng Kim Hà.

Dịp này, ngành văn hóa tổng kết công tác di sản và khen thưởng các Ban quản lý Di tích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.