Bắc Giang: Kiểm tra việc tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch

25/04/2020  / 41 lượt xem

Theo đó, từ ngày 16/4/2020 đến ngày 23/4/2020, Thanh tra Sở VHTTDL kiểm tra độc lập và chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, giải trí, massage ở 9/10 huyện, thành phố (Hiệp Hòa, Việt Yên, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang).

Qua kiểm tra cho thấy các huyện, thành phố đã tập trung, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh; có 8/9 huyện, thành phố được kiểm tra không phát hiện vi phạm; bên cạnh đó còn tình trạng cơ sở kinh doanh chủ quan, không chấp hành nghiêm biện pháp phòng, chống dịch (thành phố Bắc Giang có 01 trường hợp vi phạm về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh).

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Sở VHTTDL sẽ tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và tệ nạn xã hội tỉnh, huyện tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng kinh doanh đối với các cơ sở karaoke, massage, trò chơi điện tử, tạp chiếu phim...xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

(Nguồn: toquoc.vn)