BẮC GIANG: Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022

19/07/2022  / 116 lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện 1 cuộc thanh tra hành chính, cụ thể, triển khai đoàn thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và chức trách, nhiệm vụ được giao đối với Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bắc Giang. Hiện đang trong quá trình thanh tra.

Đối với hoạt động kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra Sở triển khai thực hiện 20 cuộc kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, hoạt động quảng cáo trên biển, bảng quảng cáo. Tổng số tổ chức, cá nhân được kiểm tra là 71, trong đó có 13 tổ chức và 58 cá nhân.

Qua kiểm tra đã phát 1 tổ chức và 12 cá nhân có các hành vi vi phạm: kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch không thực hiện thông báo thời điểm bắt đầu kinh doanh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sửa đổi nội dung biển quảng cáo làm sai lệch nội dung quảng cáo đã được thẩm định.

Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt là 116.500.000 đồng.