KẾT LUẬN THANH TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ THẨM ĐỊNH KĨ NĂNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HUẾ GIAI ĐOẠN 2

14/10/2022  / 1803 lượt xem

Ngày 29/7/2022, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kí ban hành Kết luận thanh tra số 30/KL-TTr kết luận việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lí, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thực hành và thẩm định kĩ năng nghề Trường Cao đẳng Du lịch Huế giai đoạn 2 do Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên làm Chủ đầu tư; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên. Chánh Thanh tra Bộ kết luận như sau:

I. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC

1. Hồ sơ pháp lí của dự án và các gói thầu có các văn bản: Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu của Chủ đầu tư; các hợp đồng thẩm định giá, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng, các phụ lục hợp đồng và hồ sơ thanh, quyết toán của các gói thầu...; các văn bản bàn giao, nghiệm thu của Chủ đầu tư, Nhà thầu và đơn vị sử dụng. Hồ sơ về cơ bản đầy đủ theo quy định.

2. Công tác lựa chọn nhà thầu: Các gói thầu tư vấn được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, các gói thầu xây lắp, thiết bị được thực hiện với hình thức đấu thầu rộng rãi (Gói thầu thiết bị thực hiện đấu thầu qua mạng), về cơ bản, công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

3. Công tác quản lí chất lượng: Chủ đầu tư và các nhà thầu, đơn vị tư vấn đã thực hiện việc quản lí chất lượng trang thiết bị theo quy định của pháp luật. Qua kiểm tra, đối chiếu giữa hợp đồng và biên bản nghiệm thu bàn giao và thực tế thi công, lắp đặt, các vật tư, vật liệu chính, trang thiết bị về cơ bản đảm bảo số lượng, kí mã hiệu, nhãn mác sản phẩm, xuất xứ; các trang thiệt bị nhập khẩu có CO, CQ, giấy tờ hải quan, phiếu xuất kho.

4. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Dự án triển khai đảm bảo tiến độ theo quyết định phê duyệt của Bộ; Chủ đầu tư không tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng; tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu là 0,924%; tỷ lệ tiết kiệm so với tổng mức đầu tư là 2,607%.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI

1. Ban quản lí Miền Trung và Tây Nguyên không có văn bản phân công các thành viên của Tổ chuyên gia đấu thầu tham gia thực hiện lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ dự thầu các gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thực hành và thẩm định kĩ năng nghề Trường Cao đẳng Du lịch Huế giai đoạn 2.

2. Đối với gói thầu Hệ thống hạ tầng kĩ thuật và các hạng mục phụ trợ: Một số bản vẽ hoàn công chưa đầy đủ kích thước chi tiết.

3. Đối với gói thầu Toàn bộ thiết bị của dự án: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, đăng thông tin đấu thầu, Chủ đầu tư chưa thực hiện nhập danh sách tổ chuyên gia đính kèm Quyết định thành lập và Quy chế làm việc của tổ chuyên gia lên hệ thống theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4. Đến thời điểm thanh tra, một vài vị trí phòng họp, phòng học, nhà cầu nối bị thấm, dột; một số đèn sân vườn bị cháy; một số bàn hội nghị bị nứt; hàng rào bị rỉ sét.

III. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÍ

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị:

1. Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng Miền Trung và Tây Nguyên

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác quản lí, thực hiện dự án trong việc để xảy ra tồn tại như đã nêu trên.

- Đối với Gói thầu Hệ thống hạ tầng kĩ thuật và các hạng mục phụ trợ: Bổ sung, hoàn thiện các bản vẽ hoàn công đảm bảo đầy đủ kính thước chi tiết theo yêu cầu.

- Yêu cầu nhà thầu thi công bảo hành công trình, xử lí ngay các điểm thấm, dột, một số đèn sân vườn bị cháy… theo kiến nghị của Trường Cao đẳng Du lịch Huế như đã nêu trên.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trình Bộ trưởng phê duyệt khi Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các kiến nghị nêu tại Kết luận này.