KẾT LUẬN THANH TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM THỰC HÀNH NGHỀ KHÁCH SẠN - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HẢI PHÒNG

04/04/2023  / 3154 lượt xem

Ngày 09/01/2023, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr đối với Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Thực hành nghề khách sạn - Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng do Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng miền Bắc (nay là Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng) làm Chủ đầu tư và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình thực hiện Dự án. Sau đây là một số nội dung của Kết luận thanh tra:

I. NHỮNG MẶT ĐÃ LÀM ĐƯỢC

1. Hồ sơ pháp lí của dự án và các gói thầu

Hồ sơ pháp lí của dự án và các gói thầu về cơ bản theo quy định, có các văn bản: Quyết định phê duyệt chủ trương; Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu của Chủ đầu tư; các hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng, các phụ lục hợp đồng và hồ sơ thanh, quyết toán của các gói thầu, các văn bản bàn giao, nghiệm thu của Chủ đầu tư, Nhà thầu.

2. Công tác lựa chọn nhà thầu

Đối với các gói thầu tư vấn được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu (01 gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi), các gói thầu xây lắp, thiết bị được thực hiện với hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh (03 gói thầu thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh qua mạng), về cơ bản, công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

3. Công tác quản lí chất lượng

Qua kiểm tra, đối chiếu giữa hợp đồng và biên bản nghiệm thu bàn giao và thực tế thi công, lắp đặt, các vật tư, vật liệu chính, trang thiết bị đã được lắp đặt tại công trình về cơ bản đảm bảo số lượng, kí mã hiệu, xuất xứ theo hợp đồng và các phụ lục hợp đồng; các trang thiết bị nhập khẩu có CO, CQ, giấy tờ hải quan.

4. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Chủ đầu tư không sử dụng kinh phí thực hiện Dự án để tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công; tỉ lệ tiết kiệm qua đấu thầu là 1,92%; tỉ lệ tiết kiệm so với tổng mức đầu tư là 8,994%.

II. TỒN TẠI, THIẾU SÓT

1. Trong công tác quản lí, thực hiện Dự án

1.1. Về thời gian thực hiện Dự án

Đến thời điểm thanh tra, dự án chưa được nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị sử dụng là chậm tiến độ. Đến nay, Chủ đầu tư đang tổ chức chỉnh trang, hoàn thiện và mời các cơ quan chức năng nghiệm thu để đủ cơ sở bàn giao cho đơn vị sử dụng.

1.2. Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán gói thầu Chống mối công trình

Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng miền Bắc đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt bổ sung thiết kế và dự toán chi tiết hạng mục Chống mối công trình vào tháng 10/2018 (Tờ trình số 46/TTr-BQLDA ngày 26/10/2018) là thời điểm sau khi đã đổ bê tông lót nền tầng 1 nhưng vẫn có hạng mục xử lí phun chống mối mặt nền công trình trước khi đổ bê tông lót là sai thực tế. Thiếu sót này thuộc Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng miền Bắc đã không kiểm tra đối chiếu để phát hiện điểm bất hợp lí về thiết kế trước khi trình phê duyệt, chưa đảm bảo nghĩa vụ của Chủ đầu tư quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 85 Luật Xây dựng năm 2014; Vụ Kế hoạch, Tài chính có trách nhiệm trong việc kiểm tra, rà soát trước khi tham mưu trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt bổ sung thiết kế và dự toán chi tiết.

1.3. Chưa thực hiện kí hợp đồng chuyển đổi Chủ đầu tư

Chủ đầu tư chưa thực hiện kí hợp đồng chuyển đổi Chủ đầu tư đối với 08 gói thầu nhận bàn giao từ Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng, chưa thực hiện thanh toán, quyết toán A-B và thanh lí hợp đồng theo quy định.

Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm quyết toán, thanh lí các hợp đồng tư vấn đã thực hiện xong theo quy định khoản 3 Điều 147 Luật Xây dựng năm 2014. Theo quy định, Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng có trách nhiệm quyết toán, thanh lí hợp đồng 05 gói thầu: 1.1; 1.2; 1.3/II Phần B thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư, gói 2.1, 2.2/II Phần B thuộc giai đoạn thực hiện đầu tư; trách nhiệm thanh lí các gói thầu tư vấn còn lại là Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng miền Bắc. Tuy nhiên, Trường và Ban đã thống nhất bàn giao toàn bộ các gói thầu do Trường triển khai nên đến thời điểm này, yêu cầu Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng tổ chức thanh lí các Hợp đồng này.

1.4. Gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán

Giá trị khối lượng thực hiện thực tế của Nhà thầu giảm so với hợp đồng là -110.859.375 đồng; không thiết kế phần cấp điện ngoài nhà cho công trình dự án; hồ sơ thiết kế có bản vẽ thiết kế chống mối nhưng không lập dự toán phần chống mối trong tổng dự toán.

Khi nhận bàn giao Dự án từ Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng và trong quá trình thực hiện Dự án, Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng không tiến hành rà soát thiết kế, bản vẽ thi công dẫn đến tình trạng Dự án không có thiết kế đường dây cấp điện đến tủ tổng của công trình, cho đến nay vẫn chưa thể nghiệm thu vận hành toàn bộ hệ thống thiết bị tòa nhà (thiết bị điện, điều hòa, điện nhẹ…), nghiệm thu PCCC, do vậy, chưa đủ điều kiện để bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

1.5. Đối với các gói thầu đấu thầu, chào hàng cạnh tranh qua mạng

Chủ đầu tư chưa thực hiện việc đăng tải danh sách tổ chuyên gia, đính kèm quyết định thành lập tổ chuyên gia, quy chế làm việc của tổ chuyên gia lên hệ thống theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 05/2018/TT-KHĐT.

1.6. Gói thầu số 1: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị Khách sạn thực hành

Trong quá trình thương thảo hợp đồng, Chủ đầu tư đã thiếu sót, chưa đưa khối lượng thừa, thiếu vào nội dung thương thảo, trong quá trình thi công, Chủ đầu tư và Nhà thầu đã điều chỉnh bổ sung các khối lượng thừa, thiếu để đảm bảo tổ chức thực hiện theo quy định.

- Công trình nhà khách sạn thực hành có thay đổi về thiết kế mặt bằng bố trí các phòng khách sạn tầng 6 và tầng 7. Chủ đầu tư chưa thẩm duyệt bổ sung, chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Phòng cháy và chữa cháy; tuy nhiên, Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế và Nhà thầu trao đổi với cơ quan chức năng PCCC thành phố Hải Phòng và được hướng dẫn những thay đổi này phải được thể hiện trong bản vẽ hoàn công và được cơ quan PCCC nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng; theo bản vẽ hoàn công, công trình có thay đổi về hệ kết cấu móng, nhưng Chủ đầu tư không lưu trữ hồ sơ liên quan kèm theo việc thay đổi này.

- Đến thời điểm thanh tra, công trình chưa được bàn giao đưa vào sử dụng, một số phần công việc chưa đảm bảo theo thiết kế như đã nêu tại Kết luận.

Trong hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, Tư vấn giám sát chưa rà soát, giảm trừ phần khối lượng Nhà thầu không thực hiện đầy đủ so với phạm vi hợp đồng đã kí.

1.7. Gói thầu số 2: Xây dựng nhà phục vụ, bể bơi, sân tennis

Đến thời điểm thanh tra, công trình chưa được bàn giao đưa vào sử dụng.

1.8. Gói thầu số 4: Cung cấp và lắp đặt thiết bị PCCC

Đến thời điểm thanh tra, hai bên đã nghiệm thu 100% khối lượng thi công nhưng chưa lập hồ sơ quyết toán A-B. Chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC.

1.9. Gói thầu số 5: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Nhà thầu tư vấn giám sát (Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định và Khảo sát xây dựng) kí nghiệm thu khối lượng phần công việc nhà thầu thi công các gói thầu số 1, 2 chưa đảm bảo theo thiết kế; kí nghiệm thu khối lượng của gói thầu chống mối không đúng thiết kế được duyệt, không có tính khả thi; chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc kiểm soát hồ sơ quản lí chất lượng của nhà thầu thi công; để xảy ra việc chậm tiến độ các gói thầu số 1, 2 và tiến độ chung toàn dự án. Như vậy, Nhà thầu Tư vấn giám sát chưa thực hiện đúng với Hợp đồng số 20/HĐTV/BQLDAMB-COSO ngày 04/5/2018, Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Điều 7 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lí chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Chủ đầu tư có một phần trách nhiệm liên quan khi Tư vấn giám sát nghiệm thu khối lượng chưa đảm bảo theo thiết kế.

1.10. Gói thầu số 6: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét và điện nhẹ

Theo hồ sơ Chủ đầu tư cung cấp, không cung cấp được hồ sơ chứng minh Nhà thầu tự thi công hoặc thuê lán trại (16.000.000 đồng).

1.11. Gói thầu số 8: Quan trắc lún và kiểm định chất lượng

Đến thời điểm thanh tra, Nhà thầu (Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thiên Sơn) không không cung cấp được hồ sơ chứng minh thực hiện phần kiểm định chất lượng vật liệu đầu vào và kiểm định chất lượng trong quá trình thi công theo đề cương đã được Chủ đầu tư phê duyệt (giá trị theo hợp đồng: 90.607.282 đồng).

1.12. Gói thầu số 9: Bảo hiểm xây dựng công trình

Nội dung bảo hiểm giữa Giấy chứng nhận bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm không thống nhất. Ban Quản lí dự án chưa có văn bản thông báo với Công ty Bảo hiểm về ngày khởi công và giá trị các Gói thầu số 2, 3, 4 sau khi điều chỉnh để chỉnh sửa giá trị bảo hiểm và số phí bảo hiểm đúng với thực tế.

1.13. Gói thầu số 10: Kiểm toán công trình

Đến thời điểm thanh tra, thời hạn thực hiện hợp đồng đã hết nhưng Nhà thầu chưa hoàn thành hợp đồng.

1.14. Gói thầu số 11: Quản lí dự án

Ban quản lí dự án chưa thực hiện kí chuyển đổi Chủ đầu tư đối với 08 hợp đồng tiếp nhận từ Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng, chưa thực hiện thanh toán phần giá trị còn lại để quyết toán và thanh lí hợp đồng.

1.15. Gói thầu Chống mối công trình

Nhà thầu (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Kính) không thực hiện theo bản vẽ và biện pháp thi công đã được phê duyệt, hồ sơ quản lí chất lượng, hồ sơ nhân sự tham gia thực hiện hợp đồng không thống nhất.

2. Trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Theo Quyết định số 1628/QĐ-BVHTTDL ngày 19/5/2021, thời gian thực hiện Dự án là 2014-2021. Đến thời điểm thanh tra (tháng 9/2022), Dự án chưa nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, không đúng quy định tại khoản 3, khoản 10 Điều 45 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018).

Chủ đầu tư không xây dựng các biện pháp và tổ chức thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong đầu tư xây dựng là không đúng quy định tại khoản 10 Điều 45 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo Quyết định số 2915/QĐ-BVHTTDL ngày 28/7/2017 về việc phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán công trình, trong quá trình triển khai Dự án, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án theo quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ, đến thời điểm thanh tra, tỉ lệ tiết kiệm so với tổng mức đầu tư là 8,994%.

III. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÍ

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo:

1. Chấn chỉnh công tác quản lí

1.1. Đối với Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng

- Yêu cầu các nhà thầu (gói thầu số 1, 2) khẩn trương thực hiện sửa chữa, khắc phục các tồn tại để có thể nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

- Thực hiện thanh toán, quyết toán A-B và thanh lí hợp đồng đối với các gói thầu đã hoàn thành theo quy định.

- Phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng và các bên liên quan, khẩn trương xây dựng phương án đầu tư hạng mục cấp điện cho Dự án, đề xuất Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt để thực hiện việc cấp nguồn điện cho Dự án để có thể nghiệm thu vận hành toàn bộ hệ thống thiết bị tòa nhà, nghiệm thu PCCC.

1.2. Đối với Vụ Kế hoạch, Tài chính

- Hướng dẫn Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng phối hợp Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng trong việc xây dựng, đề xuất phương án đầu tư hạng mục cấp nguồn điện cho Dự án để thực hiện nghiệm thu vận hành toàn bộ hệ thống thiết bị tòa nhà, nghiệm thu PCCC. Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt phương án.

- Tham mưu Lãnh đạo Bộ cấm chỉ định thầu trong phạm vi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Kính (nhà thầu chống mối công trình).

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra tồn tại đã nêu tại Kết luận.

2. Xử lí kinh tế

Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện:

2.1. Giảm trừ quyết toán khối lượng thừa, khối lượng nhà thầu không thực hiện theo hợp đồng

- Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán: -110.859.375 đồng.

- Gói thầu số 1: - 284.551.431 đồng.

- Gói thầu số 6: - 16.000.000 đồng (không cung cấp được hồ sơ chứng minh chi phí lán trại).

- Gói thầu số 8: - 90.607.282 đồng (không cung cấp được hồ sơ chứng minh khối lượng thực hiện).

- Gói thầu chống mối: - 401.877.859 đồng (lập hàng rào chống mối bên trong và xử lí chống mối mặt nền).

2.2. Xem xét phạt hợp đồng đối với:

- Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán) theo Hợp đồng số 175/TVXD/VNCC/2015 ngày 16/11/2015 để xảy ra các tồn tại đã nêu tại Kết luận.

- Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định và Khảo sát xây dựng (tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị) theo Hợp đồng số 20/HĐTV/BQLDAMB-COSO ngày 04/5/2018 để xảy ra các tồn tại đã nêu tại Kết luận.

- Liên danh 03 nhà thầu gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô - Bộ quốc phòng, Công ty Cổ phần Kĩ thuật Hà Nội và Công ty Cổ phần Thương mại Kim Hoa (gói thầu số 1: Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Khách sạn nhà thực hành) thi công chậm tiến độ theo Hợp đồng số 16/2018/HĐTC-XL ngày 19/4/2018.

- Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Tân Thành An (gói thầu số 2: Xây dựng nhà phục vụ, bể bơi, sân tennis) thi công chậm tiến độ theo Hợp đồng số 11/11/2021/HĐXD ngày 11/11/2021.

3. Xử lí hành chính

Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng tổ chức kiểm điểm, xử lí trách nhiệm đối với: Tập thể, các cá nhân có liên quan thuộc Ban để xảy ra những tồn tại, thiếu sót như đã nêu tại Kết luận. Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả kiểm điểm và đề xuất hình thức xử lí theo quy định pháp luật.