Kết luận nội dung tố cáo tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

22/07/2020  / 487 lượt xem

Thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao về việc xác minh nội dung tố cáo đối với ông Lê Văn Sửu, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Thanh tra Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đã thành lập Tổ xác minh (theo Quyết định số 350/QĐ-TTr ngày 25/12/2019 của Chánh Thanh tra Bộ) để xác minh các nội dung tố cáo.

Căn cứ Báo cáo của Tổ xác minh về kết quả xác minh nội dung tố cáo và các thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan, Thanh tra Bộ báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả xác minh. Ngày 22/4/2020, tại Công văn số 1516/BVHTTDL-TTr, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất với Báo cáo kết quả xác minh của Thanh tra Bộ; giao Thanh tra Bộ công bố kết quả xác minh.

Sau đây là kết luận các nội dung xác minh theo đơn tố cáo đối với ông Lê Văn Sửu, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam:

I. Kết luận nội dung xác minh

1. Có dấu hiệu gian dối lý lịch, kê khai tài sản

1.1. Bố đẻ ông Lê Văn Sửu đã từng cộng tác với chế độ cũ làm mật thám, đã bị bắt đi tù (nay đã mất) nhưng được bỏ qua trong quá trình kê khai lý lịch để được kết nạp Đảng

Căn cứ Công văn số 1507-CV/ĐUK ngày 10/02/2020 của Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội xác định: Nội dung tố cáo này là sai.

1.2. Ông Sửu mua nhà có giá trị lớn ở Royal, nhưng chỉ khai một tỷ đồng

Việc ông Lê Văn Sửu mua căn hộ chung cư số R12127 nhà R1B-72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội là có thật, đã được ông Sửu kê khai tài sản đúng với giá trị ghi trên Hợp đồng ngày 27/10/2016 được lập tại Phòng Công chứng số 01 thành phố Hà Nội.

Nội dung phản ảnh ông Sửu kê khai 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn) là đúng với bản kê khai nhưng không có cơ sở kết luận hành vi vi phạm.

2. Mất dân chủ, thao túng các quy trình bổ nhiệm cán bộ

2.1. Từ năm 2013 đến năm 2016 không tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, vi phạm về hoạt động dân chủ trong cơ quan

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mỗi năm một lần vào cuối năm.

Nội dung tố cáo Trường không tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức các năm 2014, 2015 và 2016 là tố cáo đúng.

Việc không tổ chức Hội nghị công chức, viên chức đã vi phạm quy định của Nghị định 04/2015/NĐ-CP. Trách nhiệm trước hết thuộc về cá nhân ông Lê Văn Sửu với tư cách là người đứng đầu đơn vị (được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng phụ trách từ tháng 12/2012, Hiệu trưởng từ tháng 4/2013). Đồng thời có phần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Trường, Chủ tịch Công đoàn cơ quan đã không có ý kiến với Thủ trưởng đơn vị về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức hằng năm, để xảy ra vi phạm kéo dài.

Với vai trò là Hiệu trưởng, ông Lê Văn Sửu chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu đơn vị theo khoản 4, Điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 “Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở”. Theo quy định tại khoản 7, Điều 9 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách. Tuy nhiên, theo khoản 1, Điều 6 Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 “thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật”, như vậy, tính đến thời điểm xác minh các vi phạm của ông Lê Văn Sửu đã vượt quá thời hiệu xử lý kỷ luật (36 tháng) nêu trên. Đồng thời, vi phạm này cũng đã được ông Lê Văn Sửu chủ động phát hiện, khắc phục từ năm 2017.

Tuy nhiên, cá nhân ông Lê Văn Sửu cùng tập thể lãnh đạo Trường, Chủ tịch Công đoàn cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

2.2. Không thông qua tập thể cán bộ chủ chốt, không tổ chức bỏ phiếu đưa ông Ngô Tuấn Phong và bà Nguyễn Phong Lan vào quy hoạch cán bộ nguồn.

Căn cứ Hướng dẫn số 61/HD-BCSĐ ngày 30/11/2012 của Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021, quy trình triển khai quy hoạch lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ gồm: bước 1: Tổ chức hội nghị giới thiệu nguồn (thành phần tham dự của đơn vị sự nghiệp gồm: Lãnh đạo, Cấp ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, cấp phòng và tương đương; Lãnh đạo, Cấp ủy, Chủ tịch Công đoàn của các tổ chức trực thuộc); bước 2: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị.

Tại khoản 2 và khoản 3 mục III của Hướng dẫn số 61/HD-BCSĐ quy định về định kỳ xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch, theo đó : “2. Quý IV hằng năm, cơ quan tổ chức cán bộ có thẩm quyền giúp thủ trưởng đơn vị rà soát, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện và những đồng chí uy tín thấp qua lấy phiếu tín nhiệm hằng năm” và “3. Khi rà soát, bổ sung quy hoạch, tập thể lãnh đạo căn cứ vào đánh giá cán bộ hằng năm để xem xét, bỏ phiếu quyết định, không cần thực hiện đầy đủ các bước như xây dựng quy hoạch ban đầu”.

Như vậy, việc bổ sung quy hoạch đối với ông Ngô Tuấn Phong và bà Nguyễn Phong Lan đã được tập thể lãnh đạo Nhà trường họp, xem xét, bỏ phiếu là đúng quy định, việc rà soát, bổ sung quy hoạch không có quy định phải đưa ra thông qua tập thể cán bộ chủ chốt. Nội dung tố cáo không đúng.

2.3. Ông Ngô Tuấn Phong qua 02 lần bỏ phiếu vào Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2010 đều trượt, nhưng lại làm thủ tục bầu bổ sung

Căn cứ Công văn số 1507-CV/ĐUK ngày 10/02/2020 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội xác định: Nội dung tố cáo này không đúng.

2.4. Ông Ngô Tuấn Phong bỏ phiếu khoa Điêu khắc bị trượt, ông Sửu đưa ông Phong làm Phó Trưởng khoa Sau đại học, sau đó cử ông Phong đi học Cao cấp lý luận chính trị không đủ điều kiện và tiếp tục quy hoạch ông Phong vào vị trí Phó Hiệu trưởng

Việc bổ sung quy hoạch đối với ông Ngô Tuấn Phong đã được kết luận ở trên, được thực hiện vào thời điểm tháng 3/2014. Đến tháng 12/2014 mới được cử đi học cao cấp chính trị theo quyết định của Bộ VHTTDL. Đến Quý I/2015, Trường tiến hành quy trình, thủ tục điều động và bổ nhiệm có thời hạn Tiến sĩ Ngô Tuấn Phong, Giảng viên Khoa Điêu khắc về làm việc và giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Sau đại học (khi đó ông Lê Văn Sửu giữ chức vụ Hiệu trưởng). Khi thực hiện công tác cán bộ đã thực hiện theo quy trình, có ý kiến thống nhất trong Tập thể lãnh đạo Trường tại mỗi thời điểm, có thỏa thuận của Bộ VHTTDL.

Như vậy, nội dung tố cáo là không đúng.

2.5. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung từ Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục lên vị trí trưởng phòng chỉ sau 04 tháng

Thời gian ban hành các quyết định bổ nhiệm của ông Nguyễn Trung từ chức danh Phó Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục lên Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục là 07 tháng (ngày 22/3/2018 đến ngày 22/10/2018).

Căn cứ tiêu chuẩn Trưởng phòng đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ tại Điều 21, Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 3118/QĐ-BVHTTDL ngày 16/8/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không quy định tiêu chuẩn để bổ nhiệm Trưởng phòng phải có thời gian giữ chức vụ Phó trưởng phòng.

 Như vậy, nội dung tố cáo là không đúng.

2.6. Ép Trưởng phòng Quản lý sinh viên (phòng có 04 người) phải từ chức, xin nghỉ, để bầu thêm 01 Phó Trưởng phòng nữa

Việc giải quyết cho bà Vũ Thanh Nguyệt, Trưởng phòng Công tác sinh viên thôi giữ chức xuất phát từ Đơn xin thôi công tác quản lý của bà Nguyệt. Tập thể Lãnh đạo Trường đã họp bàn thống nhất (7/7 đồng chí đồng ý), Đảng ủy Trường thống nhất (6/6 đồng ý) và có xin ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo phân cấp công tác tổ chức cán bộ.

Như vậy, nội dung tố cáo là không đúng.

3. Sai phạm nghiêm trọng về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

3.1. Năm 2019, lợi dụng không phúc tra bài thi mỹ thuật, ông Sửu chỉ đạo Hội đồng chấm thi nâng điểm chấm tối thiểu 06 điểm cho tất cả bài thi các chuyên ngành

Các thành viên trong Ban chấm thi đều khẳng định không nhận được chỉ đạo nâng 06 (sáu) điểm cho các bài thi chuyên ngành từ ông Lê Văn Sửu. Do vậy, không có cơ sở khẳng định ông Lê Văn Sửu chỉ đạo nâng 06 điểm đối với các bài thi chuyên ngành; đồng thời cũng không có căn cứ xác định có hiện tượng nâng điểm thi chuyên ngành hệ chính quy năm 2019.

Như vậy, nội dung tố cáo là không có cơ sở.

3.2. Năm 2014-2015, Khoa Đồ họa bị mất điểm môn Marketing, khiến sinh viên không thể tốt nghiệp, Hiệu trưởng chỉ đạo Phó Hiệu trưởng phụ trách Phòng Đào tạo và Trưởng khoa Đồ họa ép sinh viên đồng ý không thể hiện môn này trong bảng điểm, dẫn đến làm thay đổi kết quả học tập của sinh viên.

Nguyên nhân chính của việc mất điểm của sinh viên là do công tác quản lý của Khoa Đồ họa. Ban giám hiệu, Khoa Đồ họa đã thống nhất với sinh viên về cách ghi trong bảng điểm, đến thời điểm xác minh chưa có sinh viên nào khiếu nại.

Việc làm mất điểm Marketing của sinh viên K6 Khoa Đồ họa là đúng; việc không ghi điểm trong bảng điểm của học sinh tốt nghiệp là không đúng theo quy định của Quy chế đào tạo. Tuy nhiên, nội dung tố cáo Hiệu trưởng chỉ đạo Phó Hiệu trưởng phụ trách Phòng Đào tạo và Trưởng khoa Đồ họa ép sinh viên phải đồng ý bỏ điểm môn Marketing khỏi bảng điểm là không có cơ sở.

Tập thể lãnh đạo Trường cần tổ chức rà soát, chỉ đạo Khoa Đồ họa kiểm điểm rút kinh nghiệm, không để xảy ra sự cố như trên ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên.

3.3. Lợi dụng chủ trương của Nhà nước về đào tạo tài năng, ông Sửu tổ chức tuyển sinh nhiều năm và đào tạo khi chưa có giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo; học sinh được chọn tài năng vẫn học chung với học sinh bình thường khác, chỉ sớm hơn 30 phút

Việc tuyển sinh đào tạo tài năng của Trường là việc thực hiện nhiệm vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao từ cuối năm 2017. Việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo được thực hiện theo lộ trình và đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định. Việc học sinh tài năng vẫn học chung với học sinh bình thường khác, chỉ sớm hơn 30 phút do Trường còn thiếu phòng học nên không thể có lớp học riêng cho các lớp đào tạo tài năng.

Về việc này, Tập thể lãnh đạo Trường cần bàn bạc công khai, tìm các giải pháp khắc phục để thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và việc đào tạo tài năng cho ngành văn hóa.

3.4. Báo cáo kiểm toán số 103/TB-KTNN ngày 07/01/2019 đã yêu cầu dừng đào tạo tài năng, Vụ Kế hoạch, Tài chính -  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã không cấp kinh phí 02 năm vừa qua cho đào tạo tài năng, làm thất thoát nhiều tiền của Nhà nước và công sức của cán bộ, giảng viên

Thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước không yêu cầu Trường dừng chương trình đào tạo tài năng và hai năm vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn cấp kinh phí cho Trường để thực hiện Đề án. Như vậy, nội dung tố cáo không đúng.

3.5. Ông Sửu thường xuyên đi công tác, đi họp, nhưng vẫn trục lợi thanh toán tiền vượt giờ đến hàng trăm tiết

Năm học 2016-2017, số tiết vượt giờ thực tế của ông Lê Văn Sửu là 67,5 tiết. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đã tính số giờ giảng dạy và thanh toán tiền vượt giờ 175,5 tiết, vượt so với thực tế 108 tiết. Ông Lê Văn Sửu đã nhận số tiền vượt giờ. Như vậy, nội dung tố cáo đúng.

4. Sai phạm về công tác quản lý tài chính, sử dụng tài sản công

4.1. Trên danh nghĩa làm cho nhà trường xanh sạch đẹp, sân trường mới nghiệm thu đã cậy lên làm lại nhiều lần, phần phù điêu, bể nước, cảnh quan chưa hết khấu hao đã bỏ đi làm mới gây lãng phí tài sản Nhà nước

Việc cải tạo, sửa chữa hạng mục sân vườn của Trường xuất phát từ thực tế sử dụng có nhiều điểm bất cập, thường xuyên phải sửa chữa. Đây là hoạt động cải tạo, sửa chữa không phải phá dỡ hoàn toàn công trình cũ để xây mới nên công trình vẫn được theo dõi trên sổ tài sản và trích khấu hao theo quy định. Như vậy, nội dung tố cáo không đúng.

4.2. Sử dụng phầm mềm không chính hãng (lậu) để giảng dạy môn thiết kế đồ họa

Dự án Trang bị phòng máy tính chức năng đồ họa của Trường không bao gồm việc cung cấp các phần mềm giảng dạy. Trường không chi kinh phí để cài đặt phần mềm giảng dạy môn thiết kế đồ họa. Như vậy, nội dung tố cáo là không đúng.

4.3. Xây dựng thư viện điện tử 10 tỷ đồng, không thấy hoạt động gây lãng phí

Việc xây dựng thư viện điện tử là dự án đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, tổng giá trị trên 8,6 tỷ đồng. Thư viện đưa vào hoạt động năm 2019 và đang phục vụ bạn đọc theo các số liệu đã nêu ở Phần I, Mục 4.3. Như vậy, nội dung tố cáo không đúng.

4.4. Đầu tư phòng học ngoại ngữ nhưng không sử dụng buổi nào, gây lãng phí

Theo Sổ theo dõi Phòng học Lý thuyết năm 2017-2018 (Phòng học 404) từ ngày 18/10/2019 - 27/12/2019, phòng học ngoại ngữ đang được sử dụng để giảng dạy ngoại ngữ và các môn học khác. Như vậy, nội dung tố cáo không đúng.

4.5. Từ năm 2013, lợi dụng quản lý Tạp chí Mỹ thuật, đi chơi, tổ chức điền dã, in sách, đăng bài của ông Sửu và gia đình, đệ tử thân tín phục vụ mục đích hoàn thiện chức danh phó giáo sư của hai vợ chồng

Theo chứng từ lưu tại Trường, nội dung chi cho hoạt động của Tạp chí từ năm 2014-2018 không có chứng từ chi điền dã, in sách. Về việc đăng bài được thực hiện theo quy trình duyệt bài chặt chẽ nên không có cơ sở khẳng định việc đăng bài nhằm mục đích hoàn thiện chức danh phó giáo sư của hai vợ chồng ông Sửu. Như vậy, nội dung tố cáo không đúng.

4.6. Dùng kinh phí thường xuyên của Nhà nước cấp cho Tạp chí, việc này đã được Kiểm toán phát hiện và yêu cầu dừng, nhưng ông Sửu vẫn thực hiện đến tháng 3/2018

Theo báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đối với Báo cáo tài chính năm 2014 của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam có kiến nghị Trường: “Có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cụ thể hơn về cơ chế tài chính đối với Tạp chí Mỹ thuật thuộc Trường”. Trường đã có văn bản xin điều chỉnh nguồn kinh phí hoạt động của Tạp chí thuộc Trường, đã chủ động tạm thời không in tạp chí từ tháng 7/2018. Tại Thông báo số 103/TB-KTNN ngày 07/01/2019 của Kiểm toán Nhà nước đối với năm tài chính 2017 của Trường cũng không có kiến nghị, yêu cầu Trường dừng sử dụng kinh phí thường xuyên để cấp cho Tạp chí. Như vậy, nội dung tố cáo không đúng.

5. Những khuất tất trong quản lý Viện Mỹ thuật Việt Nam

5.1. Giai đoạn 2014-2018, ngân sách cấp cho Viện hàng chục tỷ đồng, trong khi quỹ lương của Viện chi hết 900 triệu đồng, số tiền còn lại được sử dụng vào việc gì?

Kinh phí được cấp hằng năm của Viện Mỹ thuật từ trên 3.8 tỷ đồng đến trên 4,7 tỷ đồng/năm, không phải hàng chục tỷ đồng/năm như nội dung tố cáo. Hằng năm, Viện Mỹ thuật chi lương và các khoản theo lương từ 1,1 tỷ đồng đến trên 2 tỷ đồng/năm và chi các khoản khác như đã nêu cụ thể ở Phần I, Mục 5.1. Như vậy, nội dung tố cáo không đúng.

5.2. Chuyển Viện Mỹ thuật từ Hào Nam về Yết Kiêu, không có thông báo bằng văn bản, hệ quả làm thất thoát nhiều tài liệu và tài sản

Căn cứ Thông báo số 3373/BVHTTDL-KHTC ngày 13/8/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường đã thông báo về việc bàn giao cơ sở vật chất tại 32 Hào Nam cho Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam trong cuộc họp giao ban. Trong danh mục tài sản bản giao giữa Viện Mỹ Thuật và Viện Văn hóa thể hiện chi tiết nội dung tài sản, không thể hiện việc mất tài sản Nhà nước. Như vậy, nội dung tố cáo không đúng.

5.3. Trong thời gian ông Sửu làm Viện trưởng, ông làm thất thoát nhiều tài liệu quý của Viện, đặc biệt là những tài liệu viết tay

Từ năm 1987 đến 1997, Viện Mỹ thuật cho một số cá nhân mượn tài liệu viết tay, Viện có mở sổ theo dõi. Như vậy, nội dung tố cáo không có cơ sở. Tuy nhiên, đến thời điểm xác minh, nhiều tài liệu vẫn chưa được thu hồi do người mượn đã nghỉ hưu, chuyển công tác, có người đã mất. Trường cần có biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý tài liệu tại Viện Mỹ thuật. Đồng thời, cần có biện pháp kịp thời, quyết liệt để thu hồi những tài liệu hiện còn cho các cá nhân mượn.

6. Tư cách, đạo đức vô văn hóa (Nội dung cụ thể: Hiệu trưởng công bố bức phù điêu 2m x 3m, với nội dung ca ngợi tài năng của chính mình).

Để thực hiện bài thi tốt nghiệp, học viên đã phác thảo và được Hội đồng duyệt phác thảo bài sáng tác tốt nghiệp 02 lần (tháng 10/2018), khi phác thảo không rõ nét mặt từng nhân vật. Như vậy, không có căn cứ khẳng định ông Lê Văn Sửu chỉ đạo việc đắp phù điêu nhằm ca ngợi tài năng của chính mình. Nội dung tố cáo không có cơ sở.

II. Kiến nghị

1. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Tập thể Lãnh đạo Trường tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với trách nhiệm tập thể và cá nhân về các nội dung: Khoa Đồ họa làm mất điểm môn Maketing, Viện Mỹ thuật trong công tác quản lý tài liệu và việc không tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2014, 2015, 2016.

Tập thể Lãnh đạo Trường họp kiểm điểm trách nhiệm cá nhân của đồng chí Lê Văn Sửu.

2. Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Hoàn trả số tiền vượt giờ 108 tiết năm học 2015-2016 đã nhận về Ngân sách Nhà nước (qua Phòng Tài vụ của Trường). Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân.