Vi phạm các quy định về tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp sẽ xử lý thế nào?

21/11/2019  / 67 lượt xem

Tại Điều 17 của Nghị định 75/2010/NĐ-CP quy định, nếu vi phạm các quy định về tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp sẽ bị xử lý như sau:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với thí sinh dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp có hành vi xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

2. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi mà không đúng nội dung đã được cấp phép như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi Người đẹp;

b) Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi Hoa khôi;

c) Phạt tiền 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi Hoa hậu.

3. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi mà không có giấy phép như sau;

a) Phạt tiền 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi Người đẹp;

b) Phạt tiền 30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi Hoa khôi;

c) Phạt tiền 40.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi Hoa hậu.

4. Phạt tiền đối với hành vi ra nước ngoài thi Hoa hậu hoặc đưa thí sinh ra nước ngoài thi Hoa hậu mà không có giấy phép như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với thí sinh ra nước ngoài dự thi Hoa hậu mà không có giấy phép;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi đưa thí sinh ra nước ngoài dự thi Hoa hậu mà không có giấy phép.

5. Phạt tiền đối với hành vi không trao giải thưởng và cấp giấy chứng nhận cho thí sinh đoạt giải ngay trong đêm chung kết như sau:

 a) Phạt tiền 10.000.000 đồng đối với tổ chức thi Người đẹp;

b) Phạt tiền 20.000.000 đồng đối với tổ chức thi Hoa khôi;

c) Phạt tiền 30.000.000 đồng đối với tổ chức thi Hoa hậu./.