Triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 5050/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11/01/2021  / 53 lượt xem

Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 01/TTr-HCTH gửi Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021, Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Công văn số 5050/BVHTTDL-VHCS ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Theo đó, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Thanh tra các Sở:

1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn.

2. Kiểm tra, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở, địa điểm hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xử lí nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.