TẬP HUẤN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

27/07/2022  / 369 lượt xem

Trong hai ngày 15 và 16/7/2022, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Tập huấn việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cho đội ngũ doanh nghiệp hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng thanh tra ngành văn hoá, thể thao và du lịch, công chức phòng nghiệp vụ của các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, công chức quản lý văn hoá, thể thao và du lịch cấp huyện tại các địa phương và của thành phố Phú Quốc.

Nội dung Hội nghị tập trung vào các quy định về bảo vệ môi trường, mối quan hệ tác động giữa môi trường với hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch, quy trình, nội dung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về thực trạng công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch tại địa phương, đơn vị. Những khó khăn, vướng mắc của đại biểu đã được các giảng viên giải đáp.