Tập huấn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015

22/04/2021  / 248 lượt xem

Ngày 12/04/2021, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi tập huấn về chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 cho toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan.

Ông Lưu Quang Vinh - Phó Giám đốc Công ty Tư vấn và Công nghệ Quốc tế - INCOTECH, tập trung giới thiệu một số nội dung liên quan đến việc chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lí chất lượng 9001:2015 như: Căn cứ pháp lí của việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015; các thay đổi của Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 so với Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008; các bước triển khai chuyển đổi; tổng quan về hệ thống văn bản theo TCVN ISO 9001:2015; lộ trình xây dựng hệ thống văn bản theo TCVN ISO 9001:2015; hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản theo TCVN ISO 9001:2015.

Qua buổi tập huấn đã giúp Lãnh đạo Thanh tra Bộ cũng như công chức, người lao động trong cơ quan nắm bắt được ý nghĩa, lợi ích cũng như khó khăn, thách thức của việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015; cách thức xây dựng hệ thống văn bản, quy trình xử lý công việc bảo đảm tính khoa học, hợp lý và đúng quy định pháp luật.