Sửa đổi, bổ sung một số quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và y tế

26/04/2022  / 59 lượt xem

Ngày 28/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

1. Đối với các quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Nghị định số 124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm, trong đó, có những hành vi mà Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao thẩm quyền xử phạt, như:

- Bổ sung một hành vi vào khoản 1 Điều 15: Không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn.

- Sửa đổi, bổ sung một số hành vi tại Điều 15:

+ Hành vi tại điểm d khoản 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: Cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng; không được che kín (trước đây chỉ quy định tại khu vực chế biến);

+ Hành vi tại điểm e khoản 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh (quy định trước đây là dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy);

+ Hành vi tại khoản 3 được sửa đổi, bổ sung: Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; hành vi tại điểm b khoản 4 được sửa đổi, bổ sung: Chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm (quy định trước đây là không đáp ứng kiến thức về an toàn thực phẩm);

+ Hành vi tại khoản 5 được sửa đổi, bổ sung: Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà đang bị mắc bệnh: tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp (trước đây không quy định cụ thể các bệnh).

Ngoài ra, Nghị định số 124/2021/NĐ-CP bổ sung một số hành vi vi phạm khác như: Không duy trì bảo đảm vệ sinh nơi kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến (Điều 9); Thực hiện xuất khẩu lô hàng thực phẩm không đúng khối lượng, quy cách sản phẩm như đã đăng kí để được thẩm định, cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (Chứng thư) (Điều 19);

2. Đối với các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Nghị định số 124/2021/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về các hành vi vi phạm hành chính mà Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao thẩm quyền xử phạt, như:

- Bổ sung thẩm quyền xử phạt cho Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm b và c khoản 3 Điều 12 (các hành vi: không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng), Điều 31 (các hành vi vi phạm các quy định về bán, cung cấp rượu, bia).

- Tăng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm các quy định về khuyến mại rượu, bia tại Điều 32 lên mức từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (mức phạt trước đây là từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng).

Bên cạnh đó, Nghị định bổ sung một số hành vi như: người hành nghề không đăng kí hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật (khoản 4 Điều 38, phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng); người hành nghề không chấp hành quyết định huy động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm (khoản 5 Điều 38, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng); bổ sung Điều 48a về vi phạm quy định về hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (có 4 hành vi với mức phạt tiền thấp nhất là 3.000.000 đồng, mức phạt tiền cao nhất là 20.000.000 đồng)…

Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số hành vi khác như các hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều 38 (vi phạm quy định về hành nghề và sử dụng chứng chỉ hành nghề của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh), điểm a khoản 7 Điều 39 (vi phạm quy định về điều kiện hoạt động và sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh), điểm b khoản 1, điểm c và d khoản 3 Điều 56 (vi phạm quy định về đăng kí thuốc, nguyên liệu làm thuốc)…

 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.