Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo

26/04/2022  / 65 lượt xem

Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo (gồm Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao; Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ; Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo).

Theo đó, Nghị định số 129/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; bổ sung quy định về hành vi đang thực hiện, hành vi đã kết thúc; sửa đổi, bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo của một số cơ quan nhà nước, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Xử lí vi phạm hành chính.

Đối với lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Nghị định số 129/2021/NĐ-CP bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả đối với một số hành vi vi phạm, như bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc nộp lại giấy phép đã bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép" đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6; "Buộc nộp lại văn bản chấp thuận đã bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp văn bản chấp thuận" đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11...

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực quảng cáo, Nghị định số 129/2021/NĐ-CP bổ sung một hành vi: "Đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ" (phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng); đồng thời sửa đổi, bổ sung một số hành vi như các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 38; khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 51; khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 52…

Nghị định số 129/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.