Quốc hội chính thức thông qua Luật Thư viện

21/11/2019  / 4349 lượt xem

Với 442/446 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (đạt tỷ lệ 91,51%), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Thư viện.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Thư viện - Ảnh 1.

Kết quả biểu quyết Luật Thư viện.

Chiều 21/11, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành nhấn nút thông qua Luật Thư viện.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, Luật Thư viện gồm 6 chương, 52 điều, quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, các đại biểu tham gia biểu quyết thông qua dự án Luật gồm 446 người. Trong đó số đại biểu tán thành là 442 người, chiếm 91,51%, không tán thành là 0 và số đại biểu không biểu quyết là 4, chiếm tỉ lệ 0,83.%.

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật Thư viện, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình nêu, có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung quy định cụ thể các mô hình thư viện cơ sở giáo dục và thư viện cơ sở giáo dục phổ thông có nhiệm vụ "tổ chức hoạt động đọc sách bắt buộc".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, những nội dung này liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông, thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục, người dạy trong các cơ sở giáo dục. Do đó, Luật đã quy định nguyên tắc về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phù hợp thực tiễn, bảo đảm tính khả thi của Luật Thư viện.

Liên thông thư viện là một trong những điểm mới của Luật nhằm bảo đảm hoạt động thư viện theo hướng hiện đại, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện; nhất là liên thông giữa các thư viện được Nhà nước đầu tư với các thư viện khác, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện, khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Luật đã quy định trách nhiệm Nhà nước đầu tư cho hoạt động liên thông; việc thực hiện liên thông là nguyên tắc hoạt động chung của cả thư viện công lập và ngoài công lập; quy định về xây dựng tài nguyên thông tin, phát triển thư viện số làm cơ sở cho việc liên thông; quy định về cơ chế liên thông, trong đó nhấn mạnh tài nguyên thông tin được xây dựng từ ngân sách nhà nước phải được liên thông, chia sẻ giữa các thư viện; quy định thư viện được Nhà nước ưu tiên đầu tư làm nòng cốt trong hoạt động liên thông.

Cũng theo Chủ nhiệm Phan Thanh Bình, có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ VHTTDL trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thư viện, nghiên cứu, ứng dụng và nhân rộng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong hoạt động thư viện.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy việc phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học - công nghệ cho hệ thống thư viện là cần thiết và thuộc trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức liên quan. Do đó, UBTVQH đã chỉ đạo quy định Bộ VHTTDL và một số Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ chuyên gia và nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực thư viện

Được biết, Luật Thư viện có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.