Phát huy những ưu điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng

17/11/2021  / 360 lượt xem

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 3, cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

 

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe: Báo cáo (tóm tắt) thẩm tra các báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và Báo cáo (tóm tắt) thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao các báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Năm 2021, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong hệ thống chính trị, ngành Tòa án, Viện kiểm sát, các cơ quan của Chính phủ đã làm tốt, có nhiều chuyển biến trên các mặt công tác và nhiều lĩnh vực, nhiều số liệu tốt hơn so với năm trước. Các đại biểu cho rằng, các báo cáo trình UBTVQH lần này đủ điều kiện để tiếp thu và hoàn chỉnh thêm để trình Quốc hội tại kì họp thứ 2 vào tháng 10 tới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý cần làm rõ, sâu sắc hơn một số vấn đề cơ bản như: tác động từ bối cảnh chung của đất nước trong năm qua tới hoạt động của các ngành, các lĩnh vực đã nêu trong báo cáo; kết quả, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm trong thời gian tới; những kết quả tốt và những vấn đề cần khắc phục trong công tác phối hợp giữa các ngành; cập nhật thêm số liệu đủ 12 tháng để báo cáo Quốc hội tại kì họp thứ 2. Trong thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan làm rõ thêm các giải pháp để phát huy những ưu điểm trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phòng, chống tham nhũng; đồng thời khắc phục những hạn chế, làm rõ xu hướng xuất hiện một số các vụ vi phạm pháp luật mới để có biện pháp xử lí; tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành, tăng cường công tác phối hợp, trong đó quan tâm đến vấn đề sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, các kiến nghị cụ thể với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ, đào tạo lại những cán bộ chuyên sâu đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển trong thời gian tới, gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng kỹ thuật số, xây dựng cơ sở dữ liệu. Ngành Tòa án cũng phối hợp các cơ quan để nâng cao chất lượng đào tạo hội thẩm nhân dân. Sau phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra hoàn chỉnh báo cáo để trình Quốc hội nghiên cứu.

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Báo cáo (tóm tắt) thẩm tra báo cáo của Chính phủ; báo cáo (tóm tắt) thẩm tra các báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại phiên họp, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, ngành tòa án, ngành kiểm sát trong năm 2021. Những kết quả tích cực đạt được trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của hệ thống hành chính, hệ thống tư pháp đã góp phần ổn định trật tự xã hội, phục vụ thành công các sự kiện chính trị lớn của đất nước; đồng thời, đánh giá các cơ quan đã chuẩn bị báo cáo rất cụ thể, sâu sắc, với nhiều số liệu, thể hiện những nội dung đổi mới và có so sánh với các năm trước. Bên cạnh đó, các báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội rất chi tiết, đầy đủ, thẳng thắn, tập trung phân tích tình hình và đề ra các kiến nghị cụ thể cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện. Các báo cáo cho thấy tình hình khiếu nại, tố cáo trên cả nước số liệu có tăng, có giảm, công tác giải quyết cũng có những mặt tốt lên, có mặt còn chưa đạt chỉ tiêu đề ra; trong các khiếu nại, tố cáo cũng có khiếu nại, tố cáo đúng, có khiếu nại, tố cáo sai, có đúng một phần, có sai một phần. Do đó, đề nghị các cơ quan tiếp tục bổ sung số liệu, hoàn thiện báo cáo cho đầy đủ.

(Nguồn: noichinh.vn)