Phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

03/11/2020  / 58 lượt xem

Ngày 28 tháng 10 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 3988/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Nội dung Công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp hưởng ứng, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”.

Cuộc thi do Bộ Tư pháp tổ chức nhằm cung cấp kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng pháp lý; xây dựng, hình thành thói quen chủ động tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong xã hội; giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thời gian dự thi từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 20/11/2020. Nội dung và thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx.

Thực hiện Công văn số 3988/BVHTTDL-PC, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phổ biến, phát động toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan hưởng ứng tham gia cuộc thi “Pháp luật với mọi người”. Thông qua cuộc thi, công chức, người lao động của Thanh tra Bộ sẽ được trau dồi, bổ sung, nâng cao các kiến thức về pháp luật.