Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

26/04/2022  / 64 lượt xem

Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, thay thế Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.

So với các quy định trước đây, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP bổ sung một số quy định mới, như:

1. Quy định "trục xuất" là hình thức xử phạt bổ sung (theo quy định trước đây, "trục xuất" có thể là hình thức xử phạt chính hoặc hình thức xử phạt bổ sung).

2. Tăng mức xử phạt đối với hầu hết các hành vi vi phạm, như: hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng bị phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng (quy định trước đây là bị phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng); hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bị phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng (quy định trước đây là từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng); các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình…

3. Bổ sung một số hành vi vi phạm, như các hành vi: chăn, thả gia súc, gia cầm trong chung cư (phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng); làm giả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ (phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng); không ban hành quy chế, nội quy bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan, tổ chức, địa phương theo quy định của pháp luật (phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng); xác định sai độ mật theo quy định của pháp luật (phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng); không loại bỏ bí mật nhà nước khi chuyển mục đích sử dụng máy tính, thiết bị khác đã dùng để soạn thảo, lưu giữ, trao đổi bí mật nhà nước (phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng)…

4. Bỏ một số hành vi vi phạm, như: các hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn, tảo hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bộ; hành vi không cho thành viên gia đình sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng…

Nghị định số 144/2021/NĐ-CP giao Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Mục 4 Chương II của Nghị định (các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình) theo thẩm quyền quy định tại Điều 76 Nghị định và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các lực lượng Thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm c và d khoản 3 Điều 7 (các hành vi: báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; gọi điện thoại đến số điện thoại khẩn cấp 111, 113, 114, 115 hoặc đường dây nóng của cơ quan, tổ chức để quấy rối, đe dọa, xúc phạm) và Điều 21 của Nghị định (các hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ) theo thẩm quyền quy định tại Điều 76 của Nghị định và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nghị định số 144/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.