Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2021 - "Sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp vừa và nhỏ: Đưa ý tưởng của bạn ra thị trường"

10/05/2021  / 219 lượt xem

Trong kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới năm 2021, diễn ra vào ngày 26 tháng 4 hằng năm, Tổng Giám đốc WIPO Tang nói rằng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 90% tổng số công ty trên toàn thế giới và 70% việc làm toàn cầu. Đó là lý do tại sao Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2021 mang chủ đề "Sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp vừa và nhỏ: Đưa ý tưởng của bạn ra thị trường."

Theo ông Tang, các doanh nghiệp vừa và nhỏ là động cơ, những người hùng thầm lặng của nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ vẫn còn thiếu kiến ​​thức về cách thức sở hữu trí tuệ có thể giúp chuyển ý tưởng của họ thành sản phẩm và cách thức IP có thể trở thành một công cụ mạnh không chỉ để tồn tại, mà còn để cạnh tranh và phát triển. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt với những thách thức khác nhau ở các khu vực khác nhau trên thế giới và cách chúng tôi giúp họ sẽ cần được tùy chỉnh theo các nhu cầu cụ thể. Nhưng đó sẽ là một thông điệp mạnh mẽ để gửi đi tín hiệu rằng chúng ta sẽ cùng nhau hỗ trợ họ.

Ông Tang nhậm chức Tổng giám đốc WIPO vào tháng 10 năm 2020, đã ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ hơn. Một trong những hoạt động đầu tiên của ông với tư cách là Tổng giám đốc là thành lập "Khu vực hệ sinh thái đổi mới và sở hữu trí tuệ", đây là một trong tám lĩnh vực của Tổ chức, với nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nhân và nhà nghiên cứu trong việc thương mại hóa IP và sử dụng nó cho tăng trưởng kinh doanh.

WIPO đang điều phối một chiến dịch toàn cầu nhằm nêu bật tầm quan trọng của tài sản vô hình đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và giá trị của sở hữu trí tuệ trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Tổ chức đã xuất bản một loạt các nghiên cứu điển hình từ khắp nơi trên thế giới kể về những câu chuyện của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang sử dụng quyền sở hữu trí tuệ để biến ý tưởng thành cơ hội kinh doanh và tạo ra giá trị. WIPO cũng đã cung cấp nhiều thông tin thiết thực về các cách tốt nhất để các doanh nghiệp vừa và nhỏ bảo vệ tài sản vô hình của họ.

Cộng đồng sở hữu trí tuệ quốc tế đang tham gia các lễ kỷ niệm đánh dấu Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới thông qua một loạt hoạt động ảo và chiến dịch truyền thông xã hội tích cực.

 (Nguồn: WIPO.int)