Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2020

26/06/2020  / 110 lượt xem

Thực hiện Công văn số 2128/BVHTTDL-KHCNMT ngày 08/6/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Môi trưởng thế giới năm 2020 với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên”, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kịp thời triển khai đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan. Thanh tra Bộ đã tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, người lao động trong cơ quan trong việc bảo vệ môi trường, trong đó tập trung tuyên truyền việc không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương; hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần; sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước; thực hiện phân loại rác thải phân hủy, rác thải khó phân hủy, rác thải độc hại ngay tại nguồn.

Để thực hiện có hiệu quả việc bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước, cần có sự chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực của toàn xã hội, của toàn thế giới, trong đó có mỗi công chức, người lao động của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.