HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TẠI QUẢNG NINH

14/10/2022  / 149 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, trong hai ngày 22 và 23 tháng 9 năm 2022, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lí vi phạm hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ông Trần Kim Hậu, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo, công chức Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc, các Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc tỉnh Quảng Ninh và thành phố Móng Cái, UBND các phường, xã thuộc thành phố Móng Cái và các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Tại Hội nghị, ông Trần Kim Hậu nhấn mạnh việc tập huấn nghiệp vụ và phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành là nhiệm vụ thường xuyên của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giúp công chức lãnh đạo, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch nâng cao nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và xử lí, tham mưu xử lí vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, qua đó làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, từ đó kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm khắc phục những khuyết điểm, sơ hở trong công tác quản lí, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lí nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch biết, thực hiện đúng các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

 

Tại Hội nghị, các quy định mới về sở hữu trí tuệ, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường phòng, chống cháy, nổ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đã được phổ biến, trao đổi, hướng dẫn để việc áp dụng đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng trao đổi một số vấn đề xoay quanh quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm âm nhạc trong hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch, giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ khi sử dụng các tác phẩm ẩm nhạc trong hoạt động kinh doanh.

Các tình huống thường xảy ra trong thực tiễn, các vướng mắc trong công tác quản lí, trong hoạt động kinh doanh cũng được trao đổi, giải đáp tại Hội nghị, như: cách xác định thời hiệu của hành vi vi phạm hành chính; cách tiến hành lập biên bản đối với đối tượng thanh tra trong quá trình thanh tra; cách xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính…