Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018 và các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

30/12/2019  / 467 lượt xem

Ngày 16/8/2019, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018 và các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, việc phổ biến, quán triệt, triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo năm 2018 và các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, giải quyết đơn nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như trong việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Các đại biểu tham dự Hội nghị là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đã được nghe Báo cáo viên giới thiệu những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018; hướng dẫn nghiệp vụ trong quy trình tiếp công dân, quy trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân; giải đáp các khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn.

Những nội dung phổ biến tại Hội nghị cùng với các tài liệu, văn bản quy định về hoạt động phòng, chống tham nhũng cung cấp cho các đại biểu tham dự theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ sẽ được các đại biểu tham dự Hội nghị về phổ biến triển khai tại cơ quan, đơn vị mình, nhằm đảm bảo cho việc triển khai các quy định về phòng, chống tham nhũng được thực hiện tới tất cả các đơn vị của Bộ.