Đồng Nai: Nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

21/11/2019  / 1085 lượt xem

Trong những năm qua, Sở VHTTDL Đồng Nai đã chủ động triển khai quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong toàn ngành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

Đồng Nai: Nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: luatviet.co

Cụ thể, theo báo cáo về việc triển khai Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 21/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Sở VHTTDL đã thường xuyên hướng dẫn, tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lồng ghép phổ biến các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các đợt tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành cho cán bộ công chức đơn vị, các phòng văn hóa thông tin địa phương định kỳ hàng năm. Đội kiểm tra liên ngành của tỉnh, cán bộ phụ trách văn hóa – xã hội của các phường, xã trong thành phố, chủ các doanh nghiệp kinh doanh có sử dụng tác phẩm âm nhạc,…được nghe báo cáo, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung, bản quyền tác giả âm nhạc nói riêng.

Phối hợp với Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam – Chi nhánh phía Nam trong hoạt động giám sát việc thực hiện đóng phí bản quyền tác giả thông qua hồ sơ cấp phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, Sở VHTTDL khi cấp phép tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đều hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc đóng phí thực thi quyền tác giả âm nhạc và việc thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền tác giả âm nhạc được coi là một điều kiện cần thiết để được cấp phép biểu diễn; không cấp phép cho các đơn vị tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật có sử dụng các tác phẩm âm nhạc nhưng chưa thực thi quyền tác giả. Trong năm có 70 đơn vị hoạt động biểu diễn thông báo tổ chức biểu diễn đều được Sở VHTTDL hướng dẫn thực hiện theo Luật bản quyền tác giả.

Công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa luôn được chú trọng. Đội kiểm tra liên ngành cấp tỉnh và cấp huyện tăng cường công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra các cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, nhắc nhở, xử lý vi phạm hành chính nhằm đưa hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, dịch vụ du lịch đi vào nề nếp theo đúng quy định. Đặc biệt, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đồng thời tổ chức tập huấn cho công chức văn hóa – xã hội các xã, phường, thị trấn và các chủ cơ sở hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan, 10 tháng đầu năm qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiện nay tình trạng vi phạm bản quyền vẫn diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực với các hình thức và mức độ khác nhau. Tình trạng này gây thiệt hại và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sáng tạo, phát triển văn hóa – xã hội của đất nước và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, Sở VHTTDL đã đưa ra đề xuất về việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan đặc biệt là những quy định cụ thể liên quan nghĩa vụ pháp lý của tổ chức, cá nhân hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, để xây dựng hoặc dàn dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao ý thức và chủ động chấp hành pháp luật về Luật Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan.