Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

01/09/2021  / 424 lượt xem

Ngày 20/8/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ kí ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTCP ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng". Sau đây là một số nội dung của Kế hoạch:

1. Về mục đích của Cuộc thi

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" (ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

- Nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng.

- Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Phạm vi, đối tượng của Cuộc thi

 Cuộc thi được triển khai tại tất cả các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương trên cả nước.

Đối tượng tham dự cuộc thi là các cán bộ, công chức, viên chức và người dân, trừ thành viên các Ban Tổ chức, Ban Đề thi, Ban Giám khảo, Tổ Thư kí Cuộc thi.

3. Nội dung thi

- Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lí tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng,…

- Hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kì.

4. Cách tổ chức thi và cơ cấu giải thưởng

Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng. Vòng sơ kết chấm lấy 100 bài dự thi hoặc 10% tổng số bài dự thi có điểm cao nhất vào Vòng chung kết. Vòng chung kết chấm để lựa chọn ra các giải theo cơ cấu sau: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích, 3 giải tập thể cho bộ, ngành, địa phương có người dự thi nhiều nhất và cho bộ, ngành, địa phương có nhiều nhất số người đạt giải.

5. Thời gian, địa điểm nhận bài thi

Thời gian nhận bài thi tính từ ngày phát động đến hết ngày 15/10/2021 (tính theo dấu bưu điện). Trao giải và tổng kết Cuộc thi vào tháng 12/2021.

Địa chỉ nhận bài thi: Báo Thanh tra, số 100 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Cũng trong ngày 20/8/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng".

Theo đó, về nội dung thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ ban hành Bộ đề thi theo các nội dung thi được quy định tại Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi. Đề thi có 2 phần, phần 1 gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, phần 2 có 1 câu hòi tự luận.

Bài dự thi phải được viết Tiếng Việt hoặc đánh máy (font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14); bài sao chụp là không hợp lệ; bài viết tay sẽ được tính điểm ưu tiên trong quá trình chấm điểm. Bài dự thi trả lời 25 câu hỏi theo thứ tự và trả lời 1 câu hỏi mở. Phần câu hỏi mở, thí sinh viết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và trình bày không quá 8 trang A4.

Bài dự thi thống nhất sử dụng khổ giấy A4, được đánh số trang theo thứ tự, đóng lại thành tập và gửi đúng thời gian quy định. Phía trên bài dự thi phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân (chứng nhân nhân dân), địa chỉ, đơn vị công tác, số điện thoại và tên "Bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (theo mẫu đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, Báo Thanh tra).

Về chấm điểm các bài dự thi, tổng điểm của 1 bài thi là 100 điểm, trong đó, phần câu hỏi trắc nghiệm 50 điểm, phần tự luận 50 điểm.

Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi như sau:

- 1 giải nhất:                     20.000.000 đồng/giải.

- 2 giải nhì:                       15.000.000 đồng/giải.

- 3 giải 3:                          10.000.000 đồng/giải.

- 10 giải khuyến khích:      5.000.000 đồng/giải.

- 3 giải tập thể:                 10.000.000 đồng/giải.

Sau khi công bố kết quả thi, nếu có khiếu nại, kiến nghị liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đển Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết trước khi tiến hành trao giải thưởng. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành.

Báo Thanh tra là đơn vị thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi. Các số điện thoại để liên hệ: ông Đỗ Công Định, Phó Tổng Biên tập, điện thoại: 0964004888; ông Trần Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, điện thoại: 0912636010.