Kiểm tra công tác phòng, chống mại dâm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke năm 2020

01/02/2021  / 201 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020, ngày 04 tháng 11 năm 2020, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các Quyết định kiểm tra công tác phòng, chống mại dâm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke tại các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nam và Thái Bình.

Theo báo cáo của các địa phương, trong thời gian qua, tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn đã được kiềm chế, không có tụ điểm phức tạp về mại dâm. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, hiện nay, phần lớn các đối tượng hành nghề mại dâm sử dụng internet thông qua các tài khoản Facebook, Zalo, Twitter,… để giới thiệu, trao đổi, liên lạc hoạt động, không qua môi giới, chủ chứa như những năm trước đây. Như vậy, với phương thức, thủ đoạn mới là sử dụng công nghệ cao để hoạt động, các đối tượng mại dâm hoạt động ngày một tinh vi, kín kẽ hơn, gây khó khăn trong công tác phát hiện, xử lý.

Xác định công tác phòng, chống mại dâm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke là một nhiệm vụ quan trọng, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương đã quan tâm, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, đoàn thể thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở và người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm, tệ nạn xã hội tới các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh các lĩnh vực thuộc quản lý của ngành, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh mại dâm. Các hình thức tuyên truyền đa dạng như: tuyên truyền cổ động trực quan, trên hệ thống băng rôn, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các buổi tuyên truyền lưu động tại cơ sở, thông qua các cuộc kiểm tra lĩnh vực ngành quản lý, các đợt kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành 178... Thông qua các hình thức, biện pháp tuyên truyền, nhận thức về công tác phòng, chống mại dâm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành quản lý được nâng cao, tạo môi trường văn hóa, thể thao, du lịch lành mạnh.

Công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch được thực hiện kiên quyết và liên tục, nhất là đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Phối hợp các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch và xử lý vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống mại dâm. Thông qua công tác kiểm tra, đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ được kiểm tra đều chấp hành nghiêm túc việc kiểm tra của Đoàn kiểm tra, bên cạnh đó vẫn còn một số ít chủ cơ sở có biểu hiện trốn tránh không lên làm việc theo biên bản kiểm tra. So với các đợt kiểm tra trước, các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành tốt hơn các quy định của Nhà nước về các lĩnh vực mình trực tiếp kinh doanh, đa phần cơ sở đã hoàn thiện các thủ tục hành chính và điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh sau khi bị xử lý hoặc chấn chỉnh ở các đợt kiểm tra trước. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ, cơ sở vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh trong khi chưa hoàn thiện các loại giấy tờ thủ tục hành chính và chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy; chưa cập nhật các quy định mới của nhà nước về lĩnh vực kinh doanh karaoke để thực hiện.

Qua kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện Gia Lộc và thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, huyện Quế Võ và thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, thị xã Duy Tiên và thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho thấy, các cơ sở kinh doanh đều có nội quy phòng hát, trong đó đều khuyến cáo và cấm khách hàng sử dụng chất kích thích và ma túy, không để xảy ra tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm) tại cơ sở. Nhiều cơ sở ký cam kết với cơ quan Công an, UBND sở tại về phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh của các cơ sở đều thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch. Khi được phép hoạt động kinh doanh trở lại đều có các biện pháp phòng, chống. Đặc biệt ở Hải Dương, một số cơ sở kinh doanh đã có trang bị thiết bị đặc biệt phòng ngừa dịch bệnh cho khách.

Để ngăn ngừa và giảm thiểu tệ nạn mại dâm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, Thanh tra Bộ kiến nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là công tác phòng, chống mại dâm trong kinh doanh dịch vụ karaoke.

2. Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn nhằm ngăn ngừa, hạn chế tệ nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.