Kết quả công tác quý I/2020 của Thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch địa phương

08/04/2020  / 76 lượt xem

Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2020 và các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong quý I, Thanh tra các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với 1.678 tổ chức, cá nhân; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 93 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 892 triệu đồng; đình chỉ hoạt động đối với 01 cơ sở kinh doanh karaoke; tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế có thời hạn đối với 01 tổ chức; buộc tháo dỡ 1.039 băng rôn, pano, bảng biển quảng cáo, 07 biển hiệu; tịch thu 6.566 tờ rơi quảng cáo, 302 đĩa CD, VCD không dán nhãn kiểm soát, 148 quyển sách có nội dung bói toán, 3.050 thẻ tử vi.

Chủ trì, phối hợp lực lượng kiểm tra liên ngành tại địa phương kiểm tra 55 tổ chức, cá nhân. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 06 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 258 triệu đồng.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn:

Quý I/2020, Thanh tra các Sở đã tiếp 25 lượt công dân, trong đó có 05 lượt tiếp công dân của Lãnh đạo Sở. Các kiến nghị, phản ánh của công dân đã được tiếp nhận, xử lý dứt điểm.

Tiếp nhận 59 đơn, trong đó có 07 đơn tố cáo, 06 đơn khiếu nại, 46 đơn kiến nghị phản ánh. Xếp lưu 11 đơn không đủ điều kiện xử lý; chuyển 25 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trả lại, hướng dẫn nơi gửi đơn đối với 01 đơn; công dân rút 01 đơn. Tiến hành xem xét giải quyết 21 đơn; đã giải quyết xong 13 đơn.

Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân qua đường dây nóng: Thanh tra các Sở đã tiếp nhận, xử lý 13 kiến nghị, phản ánh của công dân qua đường dây nóng. Chuyển 07 kiến nghị, phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Hỗ trợ cung cấp thông tin cho 19 khách du lịch.