Kết quả công tác năm 2020 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

22/12/2020  / 238 lượt xem

Năm 2020, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch công tác được Lãnh đạo Bộ phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Thanh tra Bộ đã thành lập 43 đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó có 05 đoàn thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng tại 05 đơn vị thuộc Bộ, 38 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 199 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 15 tổ chức với tổng số tiền phạt là 415 triệu đồng. Kết quả cụ thể như sau:

1. Thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Bộ triển khai 05 đoàn thanh tra, gồm: 04 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018-2019 tại Trường quay Cổ Loa, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam; 01 Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào do Cục Hợp tác quốc tế làm Chủ đầu tư.

Ban hành 08 kết luận thanh tra (trong đó có 05 kết luận của các đoàn thực hiện thanh tra trong năm 2019 và 03 kết luận của các đoàn thực hiện thanh tra trong năm 2020). Cụ thể gồm: Kết luận thanh tra tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao, Viện Khoa học Thể dục thể thao, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Trường quay Cổ Loa, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật và Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào do Cục Hợp tác quốc tế làm Chủ đầu tư.

Thanh tra Bộ đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý thu, chi tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Kiến nghị 01 đơn vị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 48.896.705 đồng. Kiến nghị 01 đơn vị giảm trừ quyết toán số tiền 523.743.183 đồng.

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

a) Lĩnh vực văn hóa:

Thanh tra Bộ đã triển khai 21 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 90 tổ chức, cá nhân, cụ thể:

- Triển khai 08 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2020 và phòng, chống dịch Covid-19 đối với 25 lượt di tích, lễ hội. Các tổ chức, cá nhân được kiểm tra đã chấp hành quy định pháp luật, chỉ đạo của cơ quan nhà nước trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội cũng như trong phòng, chống dịch Covid-19.

- Triển khai 03 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường đối với 27 tổ chức, cá nhân. Thanh tra Bộ đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấp hành đúng quy định pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn về trang thiết bị, cơ sở dịch vụ hoạt động karaoke và cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong việc sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố tại cơ sở.

- Triển khai 04 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đối với 23 di tích. Qua kiểm tra công tác tu bổ, tôn tạo tại một số di tích cho thấy, các tổ chức, cá nhân quản lý di tích còn một số thiếu sót như việc thực hiện tu bổ di tích không đúng nội dung văn bản đã thỏa thuận với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; không có hồ sơ tu bổ di tích, v.v... Thanh tra Bộ đã kiến nghị Cục Di sản văn hóa tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành văn bản yêu cầu các địa phương xem xét và có giải pháp khắc phục sai phạm trong quản lý, tu bổ di tích; kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Yên Bái tăng cường công tác chỉ đạo, tuân thủ các quy định pháp luật về quy trình, thủ tục thực hiện quản lý, tu bổ di tích trên địa bàn và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi sai phạm theo quy định pháp luật

- Triển khai 01 Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về điện ảnh đối với 10 cơ sở chiếu phim. Các tổ chức được kiểm tra đã chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động phổ biến, phát hành phim.

- Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về thi người đẹp đối với Vòng thi Chung kết cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2020".

- Triển khai 04 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống mại dâm trong cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Thanh tra Bộ đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả (chương trình phần mềm máy tính) đối với 10 tổ chức được thanh tra thời điểm cuối năm 2019, tổng số tiền xử phạt là 300 triệu đồng.

b) Lĩnh vực thể thao

Thanh tra Bộ đã triển khai 07 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 09 tổ chức, cụ thể:

- Triển khai 06 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác tổ chức các giải thi đấu thể thao: giải Vô địch Cầu mây bãi biển toàn quốc năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng, giải Vô địch Cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2020 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giải Vô địch trẻ Kickboxing toàn quốc năm 2020 tại tỉnh Nghệ An, giải Vô địch Vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2020 tại Nam Định, giải Vô địch Cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia năm 2020 tại tỉnh Quảng Ninh và giải Vô địch Vovinam toàn quốc năm 2020 tại tỉnh Hà Tĩnh. Các Ban tổ chức giải đã chấp hành quy định pháp luật trong công tác tổ chức các giải thi đấu thể thao.

- Triển khai 01 Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao đối với 03 tổ chức. Các tổ chức được kiểm tra cơ bản đã chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao.

Thanh tra Bộ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao đối với 01 tổ chức được thanh tra thời điểm cuối năm 2019, số tiền phạt là 7,5 triệu đồng.

c) Lĩnh vực du lịch

Thanh tra Bộ đã triển khai 10 đoàn thanh tra đối với 100 tổ chức, cá nhân, cụ thể:

- Triển khai 02 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với 61 tổ chức. Các tổ chức được thanh tra còn một số thiếu sót, sai phạm trong quá trình hoạt động, đặc biệt trong việc đảm bảo điều kiện về ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Thanh tra Bộ đã xử phạt vi phạm hành chính 04 tổ chức, tổng số tiền phạt là 107,5 triệu đồng (trong đó có 01 tổ chức được thanh tra thời điểm cuối năm 2019). Đồng thời kiến nghị Tổng cục Du lịch thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của 13 tổ chức không đảm bảo điều kiện về ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và 01 tổ chức chấm dứt kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

- Triển khai 08 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch, bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích đối với 39 tổ chức, cá nhân.

3. Công tác tiếp công dân

Công tác thường trực đường dây nóng, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn được thực hiện kịp thời, không để tồn đọng đơn cũng như kiến nghị, phản ánh của công dân; đảm bảo trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kết quả cụ thể:

Thanh tra Bộ đã phân công công chức thường trực Phòng Tiếp công dân của Bộ, thường trực điện thoại và thư điện tư đường dây nóng; đã tiếp nhận, xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong năm 2020, Thanh tra Bộ đã tiếp 46 lượt công dân, không có đoàn đông người, phức tạp. Nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân chủ yếu về giải quyết chế độ, chính sách, hỏi thông tin về kết quả giải quyết đơn, đề nghị giải quyết một số vấn đề liên quan đến hồ sơ xếp hạng di tích, việc tu bổ di tích… Đồng thời, Thanh tra Bộ đã tiếp nhận 221 kiến nghị, phản ánh của công dân qua đường dây nóng, trong đó có 16 kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Bộ.

Đối với các kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Bộ, Thanh tra Bộ trực tiếp giải thích, trả lời công dân; tiếp nhận đơn và chuyển cơ quan thuộc Bộ có thẩm quyền giải quyết; liên hệ hoặc hướng dẫn công dân liên hệ với cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan. Đối với các kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền của Bộ, Thanh tra Bộ ban hành văn bản chuyển kiến nghị, phản ánh của công dân hoặc hướng dẫn công dân gửi kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

4. Tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn

Trong kỳ báo cáo, Thanh tra Bộ đã tiếp nhận 166 đơn, trong đó có 78 đơn tố cáo, 09 đơn khiếu nại và 79 đơn kiến nghị, phản ánh.

Thanh tra Bộ chuyển 67 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trả lại đơn, hướng dẫn nơi gửi đơn đối với 08 đơn; ban hành văn bản trả lời 01 đơn; công dân rút 01 đơn; xếp lưu 81 đơn (đơn trùng lặp/đơn đã gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết ...).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Thanh tra Bộ đã thành lập 03 Tổ xác minh nội dung tố cáo tại 03 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Đến nay, đã báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả xác minh nội dung 02 đơn tố cáo. Thừa ủy quyền Lãnh đạo Bộ ban hành Kết luận nội dung 01 đơn tố cáo.

Hiện đang hoàn thiện báo cáo kết quả xác minh nội dung 01 đơn tố cáo.